Hoeveel garen heb je nodig? How many bulbs of wool do I need

Het is heel moeilijk om bij een patroon te vermelden hoeveel bollen je nodig hebt, omdat er zo veel verschillende garens zijn, zelfs voor een bepaalde naalddikte. Ook zijn er heel veel verschillende patronen.
Wanneer je bijvoorbeeld een garen hebt van 150 meter looplengte voor naalden 3, dan kun je een eenvoudige trui maat 38 breien met 10 bollen garen, maar brei je bijvoorbeeld patentsteek of kabels dan heb je al gauw een bol of 4 extra nodig, die patronen verbruiken nl. meer garen.

Dat is dus de reden waarom er bij de basispatronen geen hoeveelheid garen vermeld staat.

Vergelijk de looplengte en de naalddikte van je garen met de gegevens uit de tabel, dan kun je ongeveer zien hoeveel bollen je nodig hebt. Kijk ook altijd even goed op de wikkel, vaak staat daar ook een indicatie op over het aantal bollen.
Let wel: dit zijn minimale hoeveelheden en het blijft slechts een indicatie!  
 

       

Hoeveel bollen wol heb ik nodig ALLEEN OVERZICHT  Helvetica
How many bulbs of wool do I need?

It is very difficult to mention in a pattern how many balls you need, because there are so many different yarns, even for a specific needle thickness.
There are also many different patterns.
It is very difficult to mention in a pattern how many balls you need, because there are so many different yarns, even for a specific needle thickness.
There are also many different patterns.
For example, if you have a yarn of 150 meters of running length for needles 3, then you can knit a simple sweater size 38 with 10 balls of yarn, but for example you can knit a patent stitch or cables, then you will soon need a ball or 4 extra to use patterns. ie more yarn.

That is why there is no amount of yarn in the basic patterns.

Compare the running length and the needle thickness of your yarn with the data from the table, then you can see approximately how many balls you need. Always take a good look at the wrapper, often there is also an indication of the number of bulbs.
Note: these are minimum quantities and it is only an indication! Wie viele Wollknollen brauche ich?

Es ist sehr schwierig, in einem Muster zu erwähnen, wie viele Kugeln Sie benötigen, da es so viele verschiedene Garne gibt, selbst für eine bestimmte Nadeldicke.
Es gibt auch viele verschiedene Muster.
Es ist sehr schwierig, in einem Muster zu erwähnen, wie viele Kugeln Sie benötigen, da es so viele verschiedene Garne gibt, selbst für eine bestimmte Nadeldicke.
Es gibt auch viele verschiedene Muster.
Wenn Sie beispielsweise ein Garn mit einer Lauflänge von 150 Metern für die Nadeln 3 haben, können Sie einen einfachen Pullover der Größe 38 mit 10 Garnkugeln stricken, aber Sie können zum Beispiel eine Patentmasche oder Seile stricken, die Sie bald benötigen eine Kugel oder 4 extra, um Muster zu verwenden. dh mehr Garn.

Deshalb gibt es in den Grundmustern keine Garnmenge.

Vergleichen Sie die Lauflänge und die Nadelstärke Ihres Garns mit den Daten aus der Tabelle. Dann können Sie ungefähr sehen, wie viele Bälle Sie benötigen. Schauen Sie sich die Verpackung immer genau an, oft ist auch die Anzahl der Lampen angegeben.
Hinweis: Dies sind Mindestmengen und dies ist nur ein Hinweis!